81x56 cm

Jüt, pamuk ve yün Jute, cotton and wool

Bilgi için - For information

Denizaltı Pürtelaş

Akdeniz’in , Ege’nin duygulu ve şen temalarını işlediğim Akdeniz Egedeniz dokuma resim koleksiyonumdaki ilk çalışmalardan. Canım deniz, tüm sevimli canlıları ile doluşmuş bu dokuma parçasına.

Üstten ahşap çubukla asılmaya uygundur.

Rush Time Under the Sea

One of older pieces.Tapestry from Aegean to Mediterranean collection which interprets the region with all its sentiment and joy. Sea with all its beloved creatures swarm all over the weaving.

Adjusted to be mounted on the wall with a wooden rod.