Güneş: Hayat
Koleksiyonu

Güneşin kutsallığı, doğurganlığı, hayat vermesinden nasıl etkilenmez insan.

Keşfedilen tarihin derinliklerinden günümüze o kadar çok anıt, ağıt, desen yapılmış ki üzerine.

Yazın denizin üzerinde güneşe doğru her yolculuğumuzda beni de içine alıyor, her anı ile sarmalıyor.

Mademki ben güneşe kulum,
güneşten söz açmalıyım size.
Mademki gece değilim ben,
mademki karanlığa tapmıyorum,
düşten dem vurmak nafile.
Mademki tıpkı güneşe benziyorum,
elimi eteğimi çekmeliyim üzerinden
ferah, mâmur olan yerin.
Mademki tıpkı güneşe benziyorum,
doğmalıyım ortasında harabelerin.

Mevlana Celaleddin Rumi 

The Sun: The Life

Sacred, fertile and life giving : how not to be enchanted by the sun. Lots of monuments, requiems, designs are created over time that one can reach back.

Each summer, as we journey towards the sun over the magnificent waters of Aegean Sea, beloved sun surrounds me with all of its healing power.