90x130 cm

Pamuk, yün
Cotton, wool

Kalyon

Akdeniz’in , Ege’nin duygulu ve şen temalarını kilim düğümleri ile birlikte yorumladığım Akdeniz Egedeniz dokuma resim koleksiyonumdan bir çalışma daha. Deniz tüm renkleri ve yaşam sunumu ile, çiniler, Ege, Akdeniz dokuma resimlerimde ana ilham kaynaklarım.

İznik çinilerinden seçtiğim, Osmanlı dönemi deniz seferlerinin tasviri için bolca kullanılan bu kalyon figürüne balıklar, martılar, bulutlar, dragonlar şenlikler katarak eşlik ediyor. Çinilerdeki zengin renk paletinde mavi burada da ön sırada. Evet, bu çinilerde şaşırtıcı bir şekilde bütün tekneler batıya doğru gidiyor. Kalyon direğine kabartma çözgü tekniği ile üç boyut verilmiştir.

Galleon

Tapestry from Aegean to Mediterranean collection. The collection interprets the region with all its sentiment and joy. Sea with all its shades and creatures, İznik tiles, Aegean and Mediterranean cultures are my major inspirational resources.

The galleon figure is widely used in İznik tiles symbolizing the Ottoman navy. Dragons, clouds and seagulls escort the figure. Blue has always been the main color. Surprising for all, all the ships are situated as going west. Three dimensional effect given to the mast by embossing wrap over the base weaving.