76x70 cm

Jüt ve Merinos Yünü
Jute and Merinos wool

Bilgi için - For information

Göz Hapsi 1

Kalın ve sert jütün dengelediği çılgın bir pembe. Yürekten fışkırıyor. Kilim düğümlerinin arasından yün saçaklar hem kalpleri yumuşatıyor, hem de “kötü bakma gözünü oyarım” diyor. Farklı ip, farklı düğüm tezatlarına bayılıyorum. Tual üzerinde boya ile çalışırken fırça darbeleri ile gerçekleştirilen gölge ve vurgu oyunlarını, ben tezgahımda doku tezatlarıyla sağlıyorum. Sadelik, minimalist dizayn, cesur renklerin ve tezat malzemelerin bir arada kullanımını sunan yirminci yüzyıl ortası sanat ve mimari akım Bauhaus çizgilerinde bu ve çoğu çalışmam. Bauhaus dönemi beni çok etkiliyor. Bu dönem çizgilerini bizden temalar ile birleştirmeye çalışıyorum.

Eye Locked 1

The sparkling fushia pink balanced by the rough and earthy jute bursts out deep from our souls. Turkish fringe knots out of kilim loops add tenderness while shooing off the bad stares. I love creating contrast with the knots, colors, materials. I accomplish accents with these contrasts just as a painting artist would do with hues of paint.  One can easily observe the Bauhaus movement  influence in my works which has taken place during the midcentury and which can be summarized as  minimalism and simplicity in design, experimantal use of contrasting materials and colors. I adore Bauhaus effects and unite it with local figures and themes.