95x155 cm

Yün ve Jüt
Wool and Jute

Bilgi için - For information

Maskara

Farklı düğümler ve iplerin bir arada olduğu iki boyutlu bir çalışma. Neşeli patlangaç renklerin soyut sonsuzluk ile dansı. Kilim ve Türk düğümleri bir arada. Çoğunlukla keçe yapımında kullanılan Merinos yününden havalı düğümler; kırkım yünü (halı yünü), kalın jüt kırnap ve pamuk iplerin arasında kullanıldı. Dokumada farklı ipleri ve farklı düğümleri bir arada kullanarak derinlikler yaratmayı, hareket katmayı seviyorum. Bunu renklerle oynarken de yapıyorum. Bu şımarık renklerin solo dansını pasif ve kaba jütün topraksılığı ile dengelemek istedim.

Bu sağa, sola belermiş gözler, neşeli bir nazarlık olsun asıldığı yere.

Masquerade

Dance of blasting colors over an infinite abstraction… This new piece is a two dimensional weaving with different knots and fibers. Kilim knots and Turk (Gördes) knots are all in one weaving; thus creating different depths for the aim of adding motion. Likewise, I used together Merino wools, natural weaving wools, jute and cotton fibers together. I aim to balance this solo dance of perky colors with the earthy and coarse jute fibers. Wishing this art weaving will be an amulet to the place it will be hanged with these big rolling eyes.