Etiket: snake

Muhafız / Guardian

Muhafız / Guardian
120×85 cm Pamuk, yün Cotton, wool Muhafız Dünya mitolojisinde tapınakların ve kutsal alanların güçlü muhafızları olarak karşımıza çıkan yılanlar sınırların ve eşiklerin bekçisidir. Kutsalımızı korur. Ev-eşik koruyucularının Türk mitolojisinde de önemli bir yeri var. Orta Asya insanının inancına göre Güneş Tanrısı, kudretini yani alevlerini yeryüzüne döne döne gönderir. Bu da kıvrılan yılan ile özdeşleştirilmiştir. Gök’ten yeryüzüne’ne inen alevler/yalkınlar; ışık, ısı, […]
Read More