120x85 cm

Pamuk, yün
Cotton, wool

Muhafız

Dünya mitolojisinde tapınakların ve kutsal alanların güçlü muhafızları olarak karşımıza çıkan yılanlar sınırların ve eşiklerin bekçisidir. Kutsalımızı korur. Ev-eşik koruyucularının Türk mitolojisinde de önemli bir yeri var. Orta Asya insanının inancına göre Güneş Tanrısı, kudretini yani alevlerini yeryüzüne döne döne gönderir. Bu da kıvrılan yılan ile özdeşleştirilmiştir. Gök’ten yeryüzüne’ne inen alevler/yalkınlar; ışık, ısı, iyilik, rahmet, ve berekettir. Yılan, hem ateşin, hem ocağın, hem de ailenin koruyucusu sayılır.

Eski Türk mitolojisinde her evin bir koruyucu ruhu vardır. Evin halkına genelde yılan kılığında gözüken bu koruyucular eve bereket getirir. Evde insanlarla birlikte yaşar ve aileyi korur. Yılanın küsüp gitmesi kötü işarettir. Eğer küstürülüp incitilirse, eve bela, hastalık geleceğine inanılmaktadır. Her daim ona saygı gösterilmesi gerekir. Yaşadığı evin bekçiliğini yaparak, o ev halkına yardım eder.

Evin Koruyucusu, uğuru, bereketi olan yılana dokunulmaz.

Bodrum kara yılanları hakkında da benzer hikayeleri duydum. Bu çalışmada, yılanı kutsalımıza, günümüzün evine sokarken neşe faktörünü de katarak tasarladım. Renklendi, zarifleşti. Hem kötü bakıştan korusun, hem de bereket getirsin diye göz şeklinde kıvrıldı. Altmış Yetmiş Çıkmış Gitmiş koleksiyonu içinde bir de pop art yılanımız olsun.

Guardian

In the world’s mythology, serpents are represented as potent guardians of temples and sacred spaces. This connection may be grounded in the observation that when threatened, some snakes frequently hold and defend their ground, first resorting to threatening display and then fighting, rather than retreat. Thus, as natural guardians of treasures or sacred sites, the serpent would be signaling the inviolability of the site.

There is a crucial role of the snakes as a marker of boundaries and a guardian of liminal spaces in Turkish mythology too. According to the Middle East people’s belief, Sun God sends its might or flames to the earth coiling, bending just like the snakes. These are light, heat, goodness, wellness, mercy and abundance.

Legends say that every home has its own guardian soul. These good souls present themselves to the household mostly in the appearance of snakes. They live with the family and protect them. They should be respected if not it will be a bad sign inviting harm and diseases. One would not disturb snakes as they are the protector of good luck and prosperity.

I heard similar stories connected to Bodrum’s Black Snakes.

When inserting the snake in this piece, I add the joy factor to the design. The colorful snake designed into the shape of an eye refering to the evil eye and became a pop art figure.