110x125 cm

Jüt, hasır ve bitkisel lifler
Natural plantal fibers, jute, cotton

Dört Göz

Dokuma resim serisin en meşakatli işlerinden. Tamamen ince bitkisel liflerle dokundu. Yün, pamuk ve jüt iplerle çeşnilendi, derinlik katıldı.

Dört gözümüzle koruruz seni!

Four Eyes

Woven with very thin natural fibers, enriched with jut, cotton and wool fibers in order to add texture and depth .

All eyes to protect you!