125x85 cm

saf yün, ham ve boyalı pamuk
Wool, cotton

Bilgi için - For information

Fokus

Nazar, göz, kemgöz temalarını konu aldığım  Altmış Yetmiş Çıkmış Gitmiş Koleksiyonundan bir çalışma.

En eski sembollerden biri olan spiral; değişimin uluslararası sembolüdür. Başlangıç ve bitiş noktası olmayan formuyla yaşamı ve içindeki gelişim yolculuğunu sembolize eder. Her bitiş bir başlangıçtır ve aralarında gidip gelen bedenimiz değil, ruhumuzdur. Bu sonsuz döngüde ruhumuza ne iyi geliyorsa onu düşünmek ve başkalarına da o gözle bakmak gerekir.

Gözdür büyüler; gözdür sever; gözdür korur seni. Doğru yere asmak lazım. 

Focus

The image of the spiral which is one of the oldest, symbolizes change and development. The spiral shape is frequently found in human physiology, plants, animals, minerals and even in the air. With its shape that has no beginning and no end, it symbolizes our journey on the path to self-discovery.

Every end is a beginning. Doing what is best for our spirit is the only way to add meaning to our endless adventure that is the cycle of life.

Hang it the right place.