92x110 cm

Farklı pamuk ipler
Differing cotton fibers

Bilgi için - For information

Şifacı

Hemen hemen her kültürün mitolojisinde yer alır yılan. Hem zehri hem de panzehiri bünyesinde barındıran, hem öldüren, hem de yaşatan doğasıyla zıtların birlikteliğini kendinde yaşatır. Çağlar boyunca korkulan yılana asıl saygı onun şifa verme, iyileştirme özelliğindendir. Hastaları iyileştiren, can veren, bilgelik simgesidir. Yılanın, derisini değiştirme yeteneği ve böylelikle gençliğini yinelemesi, onu yeniden dünyaya gelme gizinin ustası haline getirmektedir. Üreme, doğum ve gebelikle özdeşleştirilen yılanın iyiyleştirici-tedavi edici özellikleri, her yıl tekrarlanan hasadın doğurganlığıyla benzer olduğu düşünülmüştür. Yaratılış mitlerinde dişil gücü, doğurganlığı, üremeyi anlatır. Ölümle yaşam arasındaki sınırın koruyuculuğunu üstlenişi ve tıbbın simgesi sayılışı ve zamanın hâkimi olan evrensel tanrıların da temsilcisi olması hep bundandır. Yılan kendini yenilediği nedeniyle ölümsüzdür. Bu nedenle de doğurgandır.

Babil, Mısır, Girit ve eski Anadolu yazıtlarında bilgeleri doğuran yılan kadınsal bilgeliği de simgeler. Firavunların taçlarında yer alan yılan takip edilmesi gereken bir lider gibidir. Onda bilinmeyen sırlar ve sonsuzluk vardır. Bu yönleriyle de yılan bir bilge konumundadır ve herkesi yönlendirir.

Bu ikinci yılan konulu dokuma resmimde de onun tüm bu gücünü olağanüstü güçlü renkler, yine ve yeniden tasarladığım göz biçimi de alan sonsuzluğun simgesi sarmal duruşu ve dişil karakterleştirme ile vermeye çalıştım. Seçtiğim her rengin görevi var tabi. Mor zehiri yani ölüm ile ölümsüzlüğü; turuncu güneşin bilgeliğini ve sarı da yeniden doğuşu anlatıyor benim için. Keyifli seyirler, şifa olsun…

Healer

Snakes, commonly placed almost in all different culture’s mythology, have been associated with the most of the oldest rituals known to mankind and represent dual expressions of good and evil. Snakes symbolize fertility, rebirth, renewal and even immortality.  Main respect to snakes, along with its being a figure that is the most scared of, arises from their healing feature. Its capability to shed skin thus renewing life and regenerating youth makes snakes divine creatures mastering in rebirth. Chosen as the symbol of medicine, snakes stood as a doorkeeper between death and life. The snake’s venom is associated with the power to heal and provide expanded consciousness through divine intoxication. They provide the elixir of life and immortality. The healing power is also the reason why they represent the ancient gods.

Snakes represent female wisdom giving birth to wise gods as seen in the Babylon, Anatolian, Greek and Egyptian inscriptions. The snake figure mounted on the crowns of the pharaohs as the symbol of directing wisdom, makes them a leader to be followed.

In this second wovenart  piece with snake theme, I try to reflect all these powers with her spiral, eye shaped pose and the incredible color choice. Each color I chose has a meaning: Purple for the venom: death and immortality; orange for the wisdom as in the sun and yellow for the rebirth. Enjoy the healing effect.