91x140 cm

Yün, Pamuk
Wool, Cotton

Bilgi için - For information

Günberi – Günöte

Günberi ya da Perihelion, Dünya’nın yörüngesi üzerinde Güneşe en yakın noktası. Günöte de (Aphelion) anlaşılacağı üzere en uzak nokta. Günberi 3 Ocak’ta, Günöte 4 Temmuz’da gerçekleşiyor. Günöte, Dünya’nın Güneş’ten en çok uzaklaşıp yörüngede en yavaş döndüğü gün olarak tanımlanıyor. Diğeri de tersi. Mevsimler veya sıcaklık ile pek alakası yok. O malum eksenimizin eğikliği nedeni ile ışınları ne kadar dik aldığımızla ilintili. Güneş sistemindeki diğer gezegenler de hem kendi etraflarında hem de yörüngelerinde fıldır fıldır dönerken, onlar da bir yakınlaşıp bir uzaklaşıyor. Kuyrukları birbirlerine değmeden. İşte size “insani“ ilişkilerin anahtar algoritması ya da kurgusal “ilahi düzen”!

Perihelion – Aphelion

Aphelion is the point of the Earth’s orbit that is farthest away from the Sun and Perihelion is the point of the Earth’s orbit that is nearest to the Sun. Remembering that the Earth orbits the Sun in an elliptical path this means that the Earth is about 3 million miles nearer to the Sun in January at its nearest point than in July at its farthest point. Nothing to do with warmth or the seasons knowing that it arises from the tilted axis of the Earth. Put over this info the other planets hectic orbital journey in our small solar system. Here is the key algorithm of “human” relationships or the fictional “divine order”!