95x185 cm

Yün, pamuk
Wool, cotton

Bilgi için - For information

Utu: Güç bende

Bir göz deseni; evrensel ilahi güç güneşle tasvir oluyor. Makaron tadında renkleri ile umudu yayıyor; içimizi ısıtıyor. Bulutları, engelleri deliyor.
Yeryüzü üzerinde çoğu kültür, tarihinin bir döneminde, her şeyin gelişip büyümesini sağlayan ulu evrensel güç Güneş’e tapmıştır. Güneş canlılık, tutku, aydınlanmayı ve gençliği simgeler. Birçok krallık ve imparatorluğun amblemi olmuştur.

Güneş, Anadolu’da da kutsaldır. Bütün evrenin yöneticisi ve koruyucusudur; yaşamın kaynağıdır. Hititlerde adı Utu olan Güneş Tanrısı, güneşin gökyüzünde kat ettiği yol boyunca her şeyi gördüğü düşüncesiyle, doğruluğun, adaletin ve haklılığın tanrısıdır.
Bu dokuma resimde Utu’nun gören gözü doğruluğu müjdeliyor.

Utu : I got the power

The eye design is descripted here as the divine power of the sun. Radiates hope with its delightful colors as of macarons; warming our hearts; piercing through all of the clouds and obstacles.

Most of the cultures, at a time in their history, have worshipped the Sun as the universal sacred power. The sun has symbolized life, passion, enlightenment and youth. 

We see the sun as the protector and the leader of the universe and resource of life in Anatolia also. Named as Utu in the Hittite civilization, the Sun sees through everything in its way to the Earth, thus has been refered as the god of justice and legitimacy. 

In this woven tapestry the all-seeing eye of Utu announces the good news of truthfulness.